ปปช.ชี้มูลความผิดสุรพงษ์สมัยเป็นรมว.คลัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เมื่อครั้งดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีมูลความผิดทางอาญา ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธนาคาแห่งประเทศไทย ซึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา แล้วเห็นว่า กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ นพ.สุรพงษ์ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธนาคารธหารไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการส่งรายงาน และเอกสารความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด