บินรบกาตาร์รวมมือนานาชาติโจมตีลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เครื่องบินขับไล่ มิลาจ 2000 (Mirage 2000) และ เครื่องบินขนส่ง C-17 ของกองทัพอากาศกาตาร์ บินลงจอดโดย
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ที่ท่าอากาศยานนานาชาติลานาก้า ของประเทศไซปรัส เพื่อทำการเติมเชื้อเพลิงก่อนจะบินมุ่งหน้าไปยัง
เกาะครีต ประเทศกรีซต่อไป

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่การบินไซปรัส ได้ปฏิเสธคำขอลงจอดของเครื่องบินรบดังกล่าว ก่อนจะยินยอมในภายหลัง หลังนักบิน
แจ้งให้ทราบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเติมเชื้อเพลงฉุกเฉิน

ขณะที่ ประธานาธิบดี เดมิทริส คริสโตฟีอัส ผู้นำไซปรัส กล่าวว่า รัฐบาลไซปรัสจะไม่เอาผิดใดๆ จากการปฏิบัติการทางหาร
ในลิเบีย แต่ทางไบปรัสจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติการดังกล่าว