ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 18.04 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่ ร้อยเอก ณฐพร สุขแก้ว กับ เรืออากาศโทหญิง เมสิณี พลนาวี เวลา 09.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายอยู่ฉาย แซ่เฉิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้บริหารและสมาชิกของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการเปิดตัวสินค้า "โอฟิร่า คอลลาเจน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ - นายดุละดิลก ดุละลัมพะ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการออกร้านงานกาชาด เมื่อปี 2551 พร้อมทั้งเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจ (HARUUARD BUSINESS) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ "มหัศจรรย์ น้ำดื่มช้างล้านขวด ล้านน้ำใจ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - คณะกรรมการร้านโรงเรียนเซนต์จอห์น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2553 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นางเครือวัลย์ วิชัยธนพัฒน์ พร้อมบุคคลในครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท วิยธนพัฒน์ และในโอกาสนี้ พลตำรวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย - นายเกษม เพียรทำดี ประธานมูลนิธิศูนย์กลางอี๋ก้วนเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - นางมัทนา ลานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้ 1. คณะอาจารย์ และสโมสรนักเรียน ภาคปกติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 2. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - นางสาวพจนี เทียมศักดิ์ นักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกลุ่มไทยนามธารี เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดพระราชทาน เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริ - นายสุวัฒน์ ไวจรรยา อุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัย ศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์ นำ นายสนั่น พันธุ์คำภา นักกลอนอาวุโส และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือบทร้อยกรอง ชื่อ "ดาวดวงเดียว ซึ่งนายสนั่นฯ ได้รวบรวมบทร้อยกรองที่ประพันธ์ไว้ และจัดพิมพ์เป็นเล่มในโอกาสที่ตนเองมีอายยุครบ 80 ปี เมื่อ พ.ศ. 2552 เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ นายสุวัฒน์ ไวจรรยา และครอบครัว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือบทร้อยกรอง ชื่อ "ด้วยรักและผูกพัน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรางวัลที่ได้จากการประกวด โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย - นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการกาชาดภาคทั้ง 12 ภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2553 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เวลา 09.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นางทัศนี สุนทรวรรณ ประธานศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวรรณ นำ เยาวชนในศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวรรณ และผู้ปกครองของเยาวชนฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถนโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ เยาวชนที่เรียนดนตรีไทยในศูนย์ฯ แสดงดนตรีไทยถวายทอดพระเนตรในเพลงมหาราชาศิรวาท บทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำนองของอาจารย์มนตรี ตราโมท เพื่อทอดพระเนตร - นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด พร้อมคณะกรรมการโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน และเยาชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงตามโครงการดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโอกาสนี้ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2552 ร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน ถวายเพื่อทอดพระเนตร ด้วย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการมูลนิธิ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเชอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและเงินจาก "ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ มูลนิธิสมเด้จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ สาธารณภัย และส่งเสริมการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และอื่น ๆ ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ เป็นทุนที่นำเงินจากผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 10 หัวข้อ "20 ปี หลังการประกาศปฏิญญาจอมเทียน ณ โรงแรมรอยัล คลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดลพบุรี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด