ปปง.เตรียมตรวจสอบองค์กรกุศลอาสาช่วยเหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการสำนักงานเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 -24 มี.ค. นี้ ทาง ปปง. จะจัดการประชุมในระดับภูมิภาค เพื่อหามาตรการป้องกันการใช้เงินขององค์กรที่ไม่แสงหาผลกำไร ในทางที่ผิด ร่วมกับคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายสหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ทาง ปปง. พบว่า หลายประเภทได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กร ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ที่ผ่านมาองค์กรเหล่านี้ ไม่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำธุรกรรมอย่างเข้มงวด ประกอบกับสถานการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นอยู่แทบทุกประเทศ องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น แสดงความเป็นห่วงทำให้ต้องมีการจัดการประชุม เพื่อหาแนวทางและมาตรการในกำกับดูแลองค์กรเหล่านี้ เพื่อไม่ให้องค์กรการกุศลถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการก่อการร้าย

นอกจากนี้ พ.ต.อ.สีหนาท ยังกล่าวถึง กรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ประเทศไทยจะไม่ยอมรับว่า เป็นการก่อการร้าย แต่เมื่อพิจารณาในรูปแบบแล้ว ต่างประเทศถือว่าเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการก่อการร้ายรุนแรง ดังนั้นกรณีที่มีเงินจำนวนมากเข้ามาในประเทศ โดยไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงเป็นอีกเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน