กรมจัดหางานเผยต้องคืนค่าหัวคิวให้แรงงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโชคชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กล่าวแนะนำแรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศลิเบีย ถึงประเทศไทย ว่า ภายใน 30 วัน ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินค่าบริการจัดส่งคืนจากบริษัทจัดหางาน ที่เป็นผู้จัดส่งในกรณีที่เดินทางกลับมาก่อนครบสัญญาจ้าง โดยยื่นผ่านกรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในภูมิลำเนา ซึ่งนายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณาให้บริษัทจัดหางานจ่ายค่าบริการจัดส่งหรือค่าหัวคิวคืน โดยจะออกหนังสือคำสั่งให้จ่ายเงิน หากบริษัทไม่จ่ายคืนภายในวันเวลาที่กำหนด กรมการจัดหางานจะออกหนังสือคำสั่งหักเงินประกันของบริษัทนั้นๆ มาจ่ายคืนให้กับคนงาน หากไม่เพียงพอก็จะเป็นหน้าที่ของกรมฯ ในการร้องต่อศาลแรงงาน เพื่อออกคำสั่งให้บริษัทจ่ายค่าหัวคิวในส่วนที่เหลือคืนแก่คนงาน

อย่างไรก็ตาม หากมีคำสั่งจากนายทะเบียนแล้ว บริษัทจัดหางานไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมายคุ้มครองคนหางาน ได้กำหนดโทษไว้แล้ว โดยพิจารณาจากความผิด มีตั้งแต่พักใบอนุญาต จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือกรณีที่คนงานกลับมา แล้วยังมีค่าจ้างค้างจ่าย ที่นายจ้างในประเทศลิเบียต้องจ่ายคืนให้กับคนงาน ซึ่งในเรื่องนี้กรมการจัดหางาน ได้ประสานไปยังสำนักแรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นผู้ติดตามค่าจ้างที่ค้าง เพื่อจ่ายคืนให้กับแรงงานแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด