ผจว.สุรินทร์เร่งแก้ลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน

ผจว.สุรินทร์เร่งแก้ลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ที่บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมทั้งปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ

โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองกำลังสุรนารี ได้สนธิกำลังพล จากส่วนราชการที่สนับสนุนในพื้นที่ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ อำเภอชายแดนทั้ง 4 อำเภอ คือ อ.บัวเชด กาบเชิง สังขะ และ อ.พนมดงรัก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กองร้อยอารักขาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะการตัดไม้พะยูง เนื่องจากมีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ จึงมีการลักลอบตัดมากที่สุดในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้ง 4 อำเภอ