กทม.เข้มความปลอดภัยป้ายช่วงพายุฤดูร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงฤดูร้อนนี้ ซึ่งอาจจะเกิดฝนตก และมีลมแรง อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน จึงได้กำชับให้สำนักการโยธา และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เร่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาหักและโค่นล้มทับ ที่อยู่อาศัย หรือทำลายทรัพย์สินของประชาชนเสียหายได้ โดยให้สำนักงานเขตแจ้งเจ้าของป้ายทำการตรวจสอบการใช้งาน และความมั่นคงแข็งแรงของป้าย ขณะเดียวกัน ให้เร่งรื้อถอนป้ายที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากป้ายล้ม ทั้งนี้ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือเกรงว่าจะเป็นอันตรายให้รีบแจ้งสายด่วน กทม. 1555 เพื่อเขตจะเข้าไป
แก้ไขได้ทันท่วงที

สำหรับข้อมูลจากสำนักการโยธา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ในจำนวน 50 เขต ปรากฏว่า เขตจตุจักรมีป้ายมากที่สุด จำนวน 86 ป้าย เขตราชเทวี 85 ป้าย เขตประเวศ 50 ป้าย เขตคลองเตย 45 ป้าย เขตดอนเมือง ห้วยขวาง และสะพานสูง จำนวน 36 ป้าย รวมทั้ง 50 เขต มีจำนวนป้ายที่ถูกกฎหมาย จำนวน 847 ป้าย และมีป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 146 ป้าย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีและการรื้อถอน

ทั้งนี้ทางสำนักการโยธาจะประสานกับสมาคมธุรกิจป้ายโฆษณาให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงาน หรือประชาชนที่ประสงค์จะโฆษณาบนป้ายต่างๆ ไม่ให้สนับสนุนหรือลงโฆษณาในป้ายที่ผิดกฎหมายต่อไปด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด