บรรพตถกคณะทำงานวิทยุชุมชน,เคเบิ้ลทีวี

บรรพตถกคณะทำงานวิทยุชุมชน,เคเบิ้ลทีวี

บรรพตถกคณะทำงานวิทยุชุมชน,เคเบิ้ลทีวี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลตรี โชค เพิกโสภณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี หัวหน้าคณะทำงานวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี , ผู้แทนกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินงานวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไข โดย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบแนวทางการดำเนินงานวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสานใจสู่สันติ ในการขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด