อุบลฯเร่งแจกน้ำให้ปชช.ช่วงหน้าแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทาง อบต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ ขอความช่วยเหลือในเรื่องของอุปโภคบริโภคไปยัง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดนำน้ำอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เป็นการเร่งด่วน แก้ปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ รองนายกองค์บริหารจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า ส่วนน้ำในการเกษตรในหมู่บ้าน มีลำน้ำโดมใหญ่ ทาง อบจ.อุบลฯ ได้นำเอาชลประทานระบบท่อมาใช้ เนื่องจากในหมู่บ้านมีคลองชลประทาน แต่ชาวบ้านได้รับน้ำในการเกษตรไม่ทั่วถึง ตรงจุดนี้ อบจ.อุบลฯ จะได้ประสานไปยัง อบต. และสมาชิกสภา หรือ ขอความร่วมมือไปยังประชาชนที่ว่างงาน รวมทั้ง มีการบริการจัดการน้ำ ทั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งสมาชิกสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหาความยากจน ไปทำงานไม่ได้ จึงให้ทำงานใกล้ในเมืองอุบลราชธานี ในช่วงหน้าแล้ง รอการทำนาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด