แคนาดาส่งบินรบคุ้มกันภาระกิจโจมตีลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพอากาศแคนาดาส่งเครื่องบินรบ เข้าร่วมปฏิบัติภาระกิจทางการทหาร เพื่อโจมตีกองกำลังที่จงรักภัคดีต่อ
พ.อ.มูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย ที่ไม่ยอมรับฟังมติที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้มีการ
หยุดยิง โดยแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมแคนาดา กล่าวว่า เครื่องบิน CF-18 จาก
กองทัพอากาศแคนาดาจะทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันเครื่องบินรบของชาติพันธมิตรที่ทำการทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่น
ของกองกำลังกัดดาฟี อย่างไรก็ดียังไม่เปิดเผยว่า เมื่อใดเครื่องบินรบของกองทัพแคนาดา จะทำการทิ้งระเบิด
เพื่อโจมตีกองกำลังในประเทศลิเบีย