รมว.สธ.เผยคนไทยจากญี่ปุ่นเครียดสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลสุขภาพคนไทยจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า ขณะนี้ได้ส่งทีมแพทย์ ไปดูแลคนไทยในญี่ปุ่นแล้ว 2 ทีม คือ ทีมแพทย์ด้านสุขภาพกาย จากโรงพยาบาลราชวิถี ประกอบด้วยแพทย์ 2 คน พยาบาล 1 คน ปฏิบัติงานอยู่หลายวันแล้วและล่าสุดที่เดินทางไปสมทบ คือ ทีมด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วยจิตแพทย์ 2 คน นักจิตวิทยา 1 คน และพยาบาล 2 คน โดยในวันนี้ได้ให้บริการที่จังหวัดโทชิงิ อยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว และวันพรุ่งนี้จะย้ายมาที่วัดปากน้ำ จังหวัดชิบะ ซึ่งเป็นจุดที่มีคนไทย และอาสาสมัครรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมาก

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณียาไอโอดีนเม็ด ขณะนี้เปิดบริการแจกคนไทย ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น ที่สุวรรณภูมิ และภูเก็ต แต่ไม่แจกทุกคน จะให้เฉพาะคนที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเท่านั้น เช่น ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวเป็นต้น ล่าสุดที่ภูเก็ต มีผู้มารับบริการเรื่องไอโอดีนเม็ด 65 ราย ได้ให้ไอโอดีนเม็ดไปทั้งหมด เป็นคนไทย 1 คน อเมริกา 1 คน และญี่ปุ่น 63 คน ที่ต้องเดินทางไปลงที่นาริตะและฮาเนดะ ซึ่งถือว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ทางภูเก็ตวินิจฉัยแล้วว่า สามารถให้ไอโอดีนไปได้

โดยฝากเตือนก็คือ ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะกินไอโอดีนเม็ดชนิดนี้ได้ เพราะไอโอดีนเม็ดที่แจกครั้งนี้เป็นชนิดที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่าที่แจกให้หญิงตั้งครรภ์ถึง 1,000 เท่า และจะต้องกินเฉพาะเมื่อเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง วันละ 1 เม็ด เท่านั้น เมื่อเดินทางออกมาก็ไม่จำเป็นต้องกินอีก ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพ