เกษตรกรชร.ร้อง ธกส.ปรับโครงสร้างหนี้

เกษตรกรชร.ร้อง ธกส.ปรับโครงสร้างหนี้

เกษตรกรชร.ร้อง ธกส.ปรับโครงสร้างหนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มเกษตรกรจากทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียง รายกว่า 500 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมารวมตัว ชุมนุมหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย บน
ถนนธนาลัย ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเรียกร้องให้ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย ส่งรายชื่อเกษตรกรไปยังธนาคารสาขาทุกสาขา หยุดดำเนินการที่อาจทำให้เกษตรกรเสียสิทธิ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ให้เกษตรกร จำนวน 510,000 ราย ทั่วประเทศ ปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร กับสถาบันการเงินของรัฐ 4แห่ง คือ ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย ธ.อาคารสงเคราะห์ และ ธ.ออมสิน โดยให้ชำระเงินต้น 50 % ภายใน 15 ปี และเมื่อชำระครบให้ตัดส่วนเงินต้น 50 % ที่เหลือ พร้อมดอกทั้งหมด อีกทั้ง ยังเรียกร้องให้ ธกส.เชียงราย ประสานไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาเชียงราย ในการจัดทำโครงสร้างหนี้ แก่เกษตรกรใน จังหวัดเชียงราย กว่า 1,000 ราย มูลหนี้กว่า 2,000 ล้านบาท ตามมติของคณะรัฐมนตรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด