กทม.เข้มมาตรการป้องกันป้ายโฆษณาล้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้กำชับให้สำนักการโยธา และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เร่งเฝ้าระวัง และป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาหัก และโค่นล้มทับที่อยู่อาศัย หรือ ทำลายทรัพย์สินของประชาชนเสียหายได้ จากพายุฤดูร้อน โดยให้สำนักงานเขต แจ้งเจ้าของป้ายทำการตรวจสอบการใช้งาน และความมั่นคงแข็งแรงของป้าย ขณะเดียวกันให้เร่งรัดรื้อถอนป้ายที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่ใกล้เคียงทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากป้ายล้ม และช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือ เกรงว่าจะเป็นอันตราย ให้รีบแจ้ง สายด่วน กทม. 1555 เพื่อทางเขตจะเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ทางสำนักการโยธา พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือหนักหรือเบา ในกรณีที่เขตจะทำการรื้อถอน หรือ ปลดแผ่นป้าย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธา ระบุว่า ขณะนี้ในจำนวน 50 เขต ปรากฏว่า เขตจตุจักร มีป้ายมากที่สุด จำนวน 86 ป้าย เขตราชเทวี 85 ป้าย เขตประเวศ 50 ป้าย มีจำนวนป้ายที่ถูกกฎหมาย จำนวน 847 ป้าย และมีป้ายผิดกฎหมาย จำนวน 146 ป้าย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี และการรื้อถอน ทั้งนี้ทางสำนักการโยธา จะประสานกับสมาคมธุรกิจป้ายโฆษณาให้ประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงาน หรือ ประชาชนที่ประสงค์จะโฆษณาบนป้ายต่างๆ ไม่ให้สนับสนุนหรือ ลงโฆษณาในป้ายที่ผิดกฎหมายต่อไปด้วย