วธ.เสนอสมเด็จพระพันวัสสาบุคคลสำคัญของโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญ หรือ ผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อประกาศยกย่อง และร่วมเฉลิมฉลองเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2555-2556 ขณะนี้ วธ.ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือ สมเด็จพระพันวัสสา เสนอเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพครบ 150 ปี วันที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่งขณะนี้ วธ. ได้ส่งเอกสารประกอบการเสนอพระนามาภิไธย สมเด็จพระพันวัสสา ไปยัง ยูเนสโก เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกประมาณเดือนตุลาคม 2554

อย่างไรก็ตาม นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า สมเด็จพระพันวัสสา มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และเจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระราชสมภพ วันที่ 10 กันยายน 2405 และทรงเป็นพระภรรยาเจ้า ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) อีกทั้งทรงเป็นพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ พระราชบิดาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ด้วย