พิษณุโลกทำฝนหลวง ช่วยอีสานแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสภาพอากาศที่เริ่มร้อน และแห้งแล้งในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆ อยู่ในระดับต่ำ บางแห่งอยู่ในระดับวิกฤติ ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกแห่ง เตรียมปฏิบัติภารกิจ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยในวันนี้ น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผบ.กองบิน 46 ได้เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ไปปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน 1 จ.นครราชสีมา ณ ลานจอด ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวก็เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสภาวะภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ปฏิบัติการ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ บรรเทาปัญหาภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ได้