ลำน้ำชี พื้นที่ จ.สุรินทร์ น้ำแห้งขอด

ลำน้ำชี  พื้นที่ จ.สุรินทร์ น้ำแห้งขอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณสะพานบุรีรินทร์ เป็นสะพานเชื่อมต่อเขตระหว่าง ต.เมืองลิง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ กับ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งลำน้ำชี ไหลผ่าน สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน น้ำแห้งขอดอย่างหนัก จนเห็นหินเนินดินโผล่ขึ้นมา เดินข้ามได้ ขณะที่เด็กๆ มาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ระดับน้ำชีอยู่เพียงแค่เข่าเท่านั้น ปัญหาสืบเนื่องจาก เกษตรกรผู้ทำนาปรัง ทั้งใน จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ต่างเร่งสูบน้ำ เพื่อเข้าสู่นาปรังของตนเอง โดยขาดการกำกับดูแล และควบคุมที่ถูกต้องอย่างจริงจัง ทำให้ระดับน้ำแห้งเร็วกว่าปกติ


ทั้งนี้ จากสภาพอากาศที่เริ่มร้อน และแห้งแล้งในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆ อยู่ในระดับต่ำ บางแห่งอยู่ในระดับวิกฤติ ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกแห่ง เตรียมปฏิบัติภารกิจ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยในวันนี้ น.อ.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผบ.กองบิน 46 ได้เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ไปปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน 1 จ.นครราชสีมา ณ ลานจอด ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวก็เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสภาวะภัยแล้งของพื้นที่การเกษตร ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ปฏิบัติการ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ บรรเทาปัญหาภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ได้