บันทึกตกลงตั้งศูนย์บริการปฐมภูมิยะลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วย น.พ.ธีรวัฒน์ กรองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ น.พ.ประชา ชยาภัม ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มีบทบาทของการจัดบริการในเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้นส่วนสำคัญในการทำงานก็คือ เทศบาลนครยะลา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และผู้นำชุมชน โดย สปสช.จะเน้นในเรื่องของการมีสุขภาพดี และในการจัดตั้งศูนย์บริการปฐมภูมิ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา เพิ่มเป็น 4 แห่ง ก็จะเป็นการดีที่ประชาชนจะได้ใช้บริการสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านของตนเอง ซึ่งก็จะเป็นการลดความแออัดที่โรงพยาบาลยะลา อีกด้วย