ตร.แจงจุดผ่อนผันหาบเร่ตั้งแผง147จุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานด้านการจราจร ชี้แจงรายละเอียดจุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย 147 จุด ในพื้นที่ กทม. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล อนุญาตให้ขายได้ เป็นหนึ่งในโครงการ "ประชาวิวัฒน์" ช่วยแก้ปัญหาการทำมาหากินของประชาชนของรัฐบาล จากยอดรวมที่ กทม. เสนอมาทั้งหมด 275 จุด ลอตแรก ว่า 147 จุด ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว และอนุมัติให้เป็นจุดผ่อนผัน ให้ผู้ค้าได้ค้าขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้าระบบระเบียบ และไม่ต้องถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เรียกเก็บค่าคุ้มครอง ซึ่งใน 147 จุด นั้น มีผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จำนวน 2,294 ราย โดยทั้ง 147 จุดนี้ คาดว่าจะได้เข้าพื้นที่ขายอย่างถูกต้องประมาณสิ้นเดือนมีนาคม โดยแผงค้าที่ได้รับอนุมัติถูกต้อง จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม โดยใช้อัตราตามข้อบัญญัติเดิม คือ 1. ตารางเมตรแรก 300 บาท และเก็บอีก 300 บาท ทุกๆ 0.5 ตารางเมตร และ บช.น. กำหนดระยะเวลาให้เป็นจุดผ่อนผัน ถึงวันที่ 30 ก.ย. นี้ เท่านั้น ส่วนจุดผ่อนผันที่ บช.น. ไม่เห็นด้วยนั้น กทม. จะต้องกลับไปปรับใหม่ภูมิทัศน์ใหม่ และนำกลับมาเสนอให้ บช.น. พิจารณาอีกครั้งในเดือนกันยายน นี้ โดยเราจะใช้หลักเกณฑ์ในปี 2548 ที่มีการพิจารณาร่วมกันไว้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาทั้ง 147 จุดนี้ หากเห็นว่าการตั้งวางหาบเร่แผงลอยในจุดดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น ก็สามารถร้องเรียนมายัง บช.น. ได้ เพื่อจะแก้ไขให้เป็นระเบียบต่อไป