แรงงานไทยในลิเบีย จี้ รัฐจ่ายเงินชดเชย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการติดตามปัญหาแรงงานไทยลิเบีย ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางมาแล้ว จำนวน 54 ราย และส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ทั้งในและนอกระบบ กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างมาก นายทองแดง ชลาแสง แรงงานไทยลิเบีย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งหามาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือ โดยเฉพาะเงินชดเชยจำนวน 15,000 บาท ซึ่งในขณะนี้มีเพียงการยื่นเอกสาร แต่ยังไม่มีการติดต่อจาก สำนักงานแรงงานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่อย่างใด ส่งผลให้ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก ต้องเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ รวมเป็นเงินเกือบ 200,000 บาท ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเป็นการหารือจากจัดหางานจังหวัดถึงความต้องการในการกลับเข้าไปทำงานในประเทศลิเบีย ซึ่งก็ขอยื่นยันว่า ไม่ต้องการที่จะกลับเข้าไปทำงานอีก เพราะประเทศนี้ไม่มีความปลอดภัย และหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ได้ ก็ขอที่กลับมาทำการเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีของพ่อหลวง ซึ่งคิดว่าดีที่สุดแล้ว