ผบ.ตร.สัมมนาหน.สถานีตำรวจบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศล่าสุด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีตำรวจ ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เป็นพนักงานสอบสวน กว่า 1,600 นาย เข้าร่วม โดยเมื่อช่วงเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ขึ้นบรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานสถานีตำรวจ ในการสอบสวนคดีอาญาตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ในฐานะเป็นผู้บริการ และในเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นบรรยายในหัวข้อ มาตรการในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อการขยายผลในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ในเวลา 15.00 น. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการ จะมีการมอบนโยบายและข้อสังการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระดับพนักงานสอบสวน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน