ยะลาจัดโครงการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นปี 54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอก อัตถเดช มาถนอม รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ "ร้อยใจไทย ใต้ร่มเย็น" ปี 2554 โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการรับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อายุระหว่าง 9-20 ปี ที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านพัฒนาสันติ จำนวน 217 หมู่บ้าน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือน มี.ค.