พิษณุโลกเตือนระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล อีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลการสุ่มสำรวจของเจ้าหน้าที่ เริ่มพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาของเกษตรกรกระจายเป็นวงกว้าง ครอบคลุมหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ในปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อข้าว 1 กอ ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่น ทำการสำรวจแปลงนาของตนเอง อย่างน้อยทุก 3