39คนไทยจากญี่ปุ่นถึงสุวรรณภูมิแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ เครื่องบิน C130 ของทางกองทัพอากาศ ที่ได้ขนสัมภาระไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น ได้นำคนไทยทั้ง 39 คน เดินทางมาถึงประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเครื่องบิน C130 ได้เดินทางออกจากฐานทัพอากาศโยโกตะ ตั้งเวลา 11.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น และมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาประมาณ 22.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยมี นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ พล.อ.ท.ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผู้ให้การ
ตอนรับ โดยเมื่อมาถึงคนไทยทั้ง 39 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ที่มีอายุสูงสุด คือ 57 ปี และต่ำสุดคือ 1 ขวบ 3 เดือน ได้ทำขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจสารกัมมันตรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แต่ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ทั้งนี้ การตรวจสารกัมมันตรังสีจากผู้โดยสารนั้น ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจโดยละเอียดจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน กัมมันตรังสี จากประเทศญี่ปุ่นแล้วและผลออกมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย