อย.ตรวจอาหารญี่ปุ่นไม่พบกัมมันตรังสี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในอาหาร ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ ด่านอาหาร และยา ทุกแห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในการตรวจวัดสารกัมมันตรังสี โดยผลการเก็บตัวอย่างอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 มีนาคม 2554 ณ ด่านอาหารและยา อย. ได้รับผลการตรวจวัดสารกัมมันตรังสี จำนวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่ ปลาสด 12 ตัวอย่าง หอย 3 ตัวอย่าง กุ้ง 2 ตัวอย่าง และปลาหมึก 1 ตัวอย่าง พบมีค่า