ลำปางเตือนระวังพวกต้มตุ๋นหลอกทำงานเกาหลี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวรัตนา อุทัยรัตน์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางกรมการจัดหางาน ได้มีการเปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานยังประเทศเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 7,300 คน แบ่งเป็นแรงงานที่จะไปทำงานด้านอุตสาหกรรม 5,300 คน งานเกษตร งานเลี้ยงสัตว์ และงานก่อสร้าง อีก 2,000 คน สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเพศชาย หรือ หญิง อายุ 18