กต.ย้ายคนไทยออกห่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

กต.ย้ายคนไทยออกห่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่า สหรัฐอเมริกาได้ถอนกองทัพทหารออกจากเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยกล่าวว่า เท่าที่ทราบจากทางการสหรัฐอเมริกา ได้เคลื่อนพลออกจากพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในรัศมี 80 ก.ม. ขณะที่ประเทศไทยก็ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทย ออกห่างจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในรัศมี 30 ก.ม. เช่นกันเดียวกัน ตามที่ทางการญี่ปุ่นแนะนำ

สำหรับเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ศูนย์ติดตามและช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ได้หารือและประเมินสถานการณ์การ ให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกวันชนิดชั่วโมงต่อชั่วโมง อีกทั้งได้สำรองแผนเคลื่อนคนไทยในญี่ปุ่นไว้แล้ว หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้คำแนะนำกับคนไทยในญี่ปุ่น หากใครที่ไม่มีความจำเป็นพำนักในญี่ปุ่น ก็ขอให้พิจารณาออกนอกประเทศเป็นการชั่วคราว