สมาคมฮัจญ์ร้องเพิ่มโควตาผู้แสวงบุญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงแรมโฆษิต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ภาคใต้ และภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ จำนวน 98 บริษัท ร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางคลี่คลายปัญหาของผู้แสวงบุญชาวไทย ที่ยังเกินโควตา ที่ทางการซาอุดีอาระเบีย กำหนด รวมทั้งปัญหากรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเดินทางจากผู้แสวงบุญ เข้ากรมศาสนา คนละ 50,000 บาท

นายอิบรอเหม อาดำ นายกสมาคมผู้ประกอบการกิจฮัจญ์ภาคใต้ เปิดเผยว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบ และผู้แสวงบุญชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องของจำนวนผู้แสวงบุญ ที่เกินโควตา รวมทั้งเรื่องของการเรียกเก็บเงินประกันการเดินทางจากผู้แสวงบุญคนละ 50,000 บาท ทางสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ภาคใต้ และภาคกลาง เห็นว่าทางออกที่ดีที่สุด และเรียกร้องให้เร่งดำเนินการคือให้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางไปเจรจาขอเพิ่มโควตา จำนวนผู้แสวงบุญชาวไทยกับทางซาอุดีอาระเบีย

เพราะขณะนี้มีผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 21,269 คน แต่จะมีผู้ที่เดินทางได้จริงตามโควตา แค่ 13,000 ซึ่งจะเกิดปัญหาแน่นอน เพราะทุกคนจะต้องจ่ายเงินประกันการเดินทางคนละ 50,000 บาท แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในโควตาที่ได้เดินทางหรือไม่