มาตุภูมิเตรียมเปิดตัวส.ส.ปลายเม.ย.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคมาตุภูมิ ที่เขตหนอกจอก กทม. เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน และพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งได้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดย พล.อ.สนธิ กล่าวว่า ได้มีการเตรียมการเลือกตั้ง และมีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ซึ่งหากว่ารัฐบาลมีการประกาศยุบสภา ทางพรรคก็มีความพร้อมอยู่แล้ว อีกทั้ง ยังจะพยายามส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุด ส่วนโยบายของพรรคนั้น จะเป็นการหยิบยกสังคมมาเป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของความแตกแยก ความเหลื่อมล้ำ การทุจริต เพื่อเป็นจัดระบบสังคมใหม่ ทั้งนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล พล.อ.สนธิ กล่าวยืนยันว่า พรรคมาตุภูมิเป็นมิตรกับทุกพรรคการเมือง ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ ยังไม่มีความกังวลที่ตนเคยเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ว่า จะเป็นสำหรับการโจมตี เนื่องจาก เป็นหน้าที่ของกองทัพในขณะนั้น ที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดการปฏิรูประบบให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีความชัดเจนในการประกาศวันยุบสภา ก็จะมีการประกาศตัวของผู้สมัครของพรรค ในช่วงปลายเดือนเมษายน นี้