นายกฯเผยเร่งช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น

นายกฯเผยเร่งช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้าน ที่ตนเองได้รับคะแนน
ไว้วางใจน้อยกว่า นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ไม่มีผลต่อการทำงาน และไม่รู้สึกน้อยใจ
โดยเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่การลงคะแนนเสียงทุกครั้ง จะได้คะแนนไม่เท่ากัน ซึ่งในภาพรวมถือว่า ตนเอง และ
รัฐมนตรีอีก 9 คน ที่ถูกอภิปรายฯ ได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ โดยเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี
ขณะที่เวลาที่เหลืออีก 1 เดือนครึ่ง ที่จะมีการยุบสภานั้น ตนเอง และรัฐมนตรีทุกคน ก็จะขอเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่
ส่วนข้อมูลในการอภิปรายฯ และชี้แจงของฝ่ายค้านและรัฐบาล ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็น โดยให้ทางสำนักสำรวจ
ความคิดเห็น เป็นผู้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ส่วนตัว ได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้ว แต่ขอเก็บไว้ในใจ

สำหรับเรื่องการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีแต่ละคนนั้น ส่วนใหญ่ก็พอใจ และก็พยายามชี้แจงเอง โดยตนไม่อยากให้การ
อภิปรายฯ เป็นการสร้างความขัดแย้ง โดยเฉพาะ ประเด็นเหตุการณ์การชุมนุม ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. เมื่อปีที่แล้ว ที่ต้องการให้การสอบสวนเดินหน้าไปตามปกติ

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมญี่ปุ่นประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ ว่า ทางสถานทูต กำลังประสานทางการญี่ปุ่นเร่งดำเนินการติดตามคนไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนแน่นอนและเตรียมแผนมาตรการรองรับอพยพคนไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ลงมาทางใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่ขณะนี้มีการติดตามระดับของสารกัมมันตรังสี อยู่ตลอดเวลา ขณะที่ การส่งสิ่งของช่วยเหลือก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เครื่อง บินลำเลียงสิ่งของ C130 ได้นำสิ่งของช่วยเหลือที่ต้องการเร่งด่วนไปทางประเทศญี่ปุ่นแล้ว