แจ้งปชช.ไทยเตรียมบินC130รับกลับปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ ให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมอพยพคนไทยจากประเทศญี่ปุ่น โดยล่าสุด รัฐบาลไทยจะส่งเครื่องบิน C130 เดินทางขนสัมภาระมาช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่น และขากลับจะบรรทุกผู้โดยสารชาวไทย 270 คน ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เเละได้ลงทะเบียนเเจ้งชื่อไว้กับสถานทูตเเล้ว เที่ยวบินดังกล่าว 3 เที่ยวบิน จะออกเดินทางจากฐานทัพโยโกตะ ส่วนชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น อย่างผิดกฎหมาย ต้องมอบตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นของท่านก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทย ได้ ส่วนสถานที่นัดพบ สถานทูตจะเเจ้งให้ทราบต่อไป โดยอนุญาตให้นำสัมภาระขนาดเล็ก 1 ใบ ที่สามารถสอดเก็บไว้ใต้ที่นั่งได้ เเละมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ เพื่อไปส่งต่อที่ศูนย์พักพิงต่างๆ ใน จ.ฟุกุชิมะ มีรายงานว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการนำส่ง 21ราย ซึ่งมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยหลายราย