ปส.ยันกัมมันตภาพรังสีญี่ปุ่นไม่กระทบไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยความคืบหน้า กรณีสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ว่า ไม่น่าจะมาถึงประเทศไทย แต่ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยจากสารกัมมันตภาพรังสี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังได้ส่งเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี จำนวน4 เครื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปประจำการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้ให้บริการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ปส. เป็นหน่วยงานหลักของไทย ในการติดต่อประสานงานกับทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ทำให้มีข้อมูลอัพเดทเรื่องของข่าวสาร และสถานการณ์ความคืบหน้าของญี่ปุ่น อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ "ศูนย์ข้อมูลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุทางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่น"