กทม.เตรียมแผนรองรับการเปิดใช้สนามหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ภายหลังการประชุมเตรียมแผนงานรองรับการเปิดใช้พื้นที่สนามหลวงหลัง ปรับปรุงแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดใช้งานในวันที่ 28 เม.ย. 54 ว่า กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้สำนักงานเขตพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแลรับผิด ชอบพื้นที่สนามหลวง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม และปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวง ซึ่งมีสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา หน่วยงานทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยผู้อำนวยการเขตพระนคร จะมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามหลวง ซึ่งจะให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธีต่างๆ และงานกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ส่วนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ จะไม่อนุญาตให้ใช้ สำหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามหลวง

ส่วน การสร้างรั้วระบบไฮดรอลิกไว้สำหรับเปิดปิดพื้นที่โดยรอบสนามหลวงนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่สนามหลวง ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญ ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป