เกษตรฯลำปางเตือนชาวนาระวังน้ำท่วมผลผลิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย ชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลดีต่อพืชไร่ หลังประสบปัญหาภัยแล้งมายาวนาน แต่ตรงกันข้าม อาจส่งผลเสียให้เกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงขอให้ พี่น้องเกษตรกร ระวังผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะ เกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนา หรือ พืชฤดูแล้ง ไม่ว่าจะเป็น พริก กระเทียม หอมแดง ส่วนเกษตรกรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือ ยังไม่ได้ทำการเก็บเกี่ยว ควรทำทางระบายน้ำออก เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย