รถบัสคนไทยจาก จ.ฟูกุชิมะ ถึง จ.ชิบะ แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ทวิตข้อความเมื่อเวลา 02.23น. ตามเวลาท้องถิ่น ระบุ รถบัสของทาง
สถานทูตฯ ที่ไปรับคนไทยจากจังหวัดฟุกุชิมะ เดินทางถึงวัดปากน้ำ จ.ชิบะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว