ความเคลื่อนไหวอพยพคนไทยในญี่ปุ่น

ความเคลื่อนไหวอพยพคนไทยในญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเซนได
และ ประสงค์จะเดินทางเข้ากรุงโตเกียว ในวันที่ 18 และ 19 มีนาคมนี้ โดยจะมีรถจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐไปรับ
ชาวอเมริกันที่เซนไดซิตี้ฮอล(ศาลาว่าการเมืองเซนได) ในเวลา 09.00น. หากท่านประสงค์จะเดินทางมากับรถดังกล่าว
ให้แจ้งชื่อ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไปยังสถานทูตไทยที่หมายเลข 03-3222-4101 ต่อ 278 , 232 หรืออีเมล์
rtetokyo@hotmail.com เพื่อทางสถานทูตฯจะประสานกับทางสถานทูตสหรัฐต่อไป พร้อมขอความร่วมมือ ให้คนไทย
ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ให้เข้ามาลงทะเบียน แจ้งชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
ที่หมายเลขโทรสาร 03-3222-4122 และหากคนไทยท่านใด ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน
ให้ส่งโทรสารชื่อ-สกุล ตัวสะกดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มายังสถานเอกอัครราชทูตไทย ได้ที่หมายเลขโทรสาร
หรือ ทางอีเมล์ข้างต้น แต่หากท่านใดยังไม่มีหนังสือเดินทาง กรุณาแจ้งให้ทางสถานทูตทราบ เพื่อทางสถานทูตฯ
สามารถติดต่อกลับได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขณะที่ทางการฝรั่งเศส ได้จัดส่งเครื่องบินเพื่อรับชาวฝรั่งเศสในญี่ปุ่น เดินทางไปยังเกาหลีใต้แล้วเมื่อช่วงค่ำวันนี้(17)
และตลอดวันที่ผ่านมามีการอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ฟูกุชิมะ-ไดอิจิ

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว และ สึนามิ ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการล่าสุดสุดมีทั้งสิ้น 5,692 ราย สูญหาย
และไม่สามารถติดต่อได้ รวม 9,506 คน