เกาหลีใต้สั่งอพยพปชช.อยู่ในรัศมี80กม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นอกจากนี้ ทางการเกาหลีใต้ ได้เริ่มมาตรการในการตรวจวัดสารกัมมันตรังสี สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่สนามบินใหญ่ ทุกแห่งทั่วประเทศ และตรวจพบว่า ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ที่เดินทางมา
จากฟุกุชิมะ ถึงสนามบินอินชอน ในวันนี้มีระดับสารกัมมันตรังสีเกินกว่าปกติ

สำหรับมาตรฐานที่ทางการเกาหลีใต้ ได้กำหนดไว้สำหรับเกณฑ์ผิดปกติไว้ที่เกิน 1 ไมโครซีเวิร์ต ขึ้นไป ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ