ผู้ว่าฯสุรินทร์มอบเงิน33แรงงานไทยลิเบีย

ผู้ว่าฯสุรินทร์มอบเงิน33แรงงานไทยลิเบีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์ ในฐานะศูนย์ประสานการช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบีย ประจำ จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และให้คำแนะนำแก่ญาติคนงาน ในเรื่องแผนการให้ความช่วยเหลือการอพยพ และการเดินทางกลับประเทศไทย ต่อมามีคนงานที่ได้รับการช่วยเหลือ และเดินทางกลับถึงประเทศไทย และเดินทางมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์ จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 134 คน ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ โดยจ่ายแคชเชียร์เช็ค เป็นเงินสงเคราะห์ รายละ 15,000 บาท จำนวน 33 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท โดยมี นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน จากกรมจัดหางาน