ภูเก็ตแจกเม็ดไอโอดีนแก่ผู้ที่จะไปญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ที่บริเวณทางเข้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต น.พ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ได้ตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้น และแจกยาเม็ดไอโอดีน ให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันอันตรายจากสารกัมมันตรังสี นายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต กล่าวว่า จุดคัดกรองดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง วันละ 3 คน เปิดตั้งแต่เวลา 06.30 - 21.00 น.ของทุกวัน ซึ่งในการคัดกรองนั้น เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่า ตั้งครรภ์ ป่วยเป็นโรคไต หรือ มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ และมีประวัติแพ้ไอโอดีน ธาตุเหล็ก หรือ กรดโฟลิก หรือไม่ เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการแจกยาเม็ดไอโอดีน ให้แก่ผู้โดยสารด้วย สำหรับยาเม็ดไอโอดีน ที่ สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ได้รับมา มีจำนวน 400 ขวด แบ่งเป็นสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 320 ขวด และสำหรับเด็กจำนวน 80 ขวด บรรจุขวดละ 10 เม็ด