ศรีสะเกษแล้งแล้ว!ทางการเร่งแจกน้ำปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านโนนยาง ต.อีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.ต.สุรชาติ มุกดาหาร นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวรวุฒิ บุญทะรา นายก อบต.อีหล่ำ ได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ และ อบต.อีหล่ำ ไปทำการแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ราษฎรบ้านโนนยาง ที่ประสบภัยแล้ง โดยได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 5,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 50 ราย ซึ่งชาวบ้านได้นำรถเข็นใส่โอ่งบรรจุน้ำเข็นกลับบ้าน เพื่อไว้ใช้บริโภคต่อไป

พ.ต.สุรชาติ มุกดาหาร นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ กล่าวว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ กองบัญชาทหารสูงสุด โดยการนำของ พ.อ.นครา สุขประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ออกทำการแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตนขอฝากไปถึง อบต. ใด ที่มีราษฎรประสบภัยแล้งให้แจ้งความจำนง เพื่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มและน้ำใช้ จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ศรีสะเกษ บ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ หมายเลขโทร. 045 -919-849 ในวัน เวลาราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศพื้นที่ภัยแล้ง จำนวน 12 อำเภอ คือ อ.น้ำเกลี้ยง อ.อุทุมพรพิสัย อ.เมืองจันทร์ อ.ขุขันธ์ อ.ภูสิงห์ อ.พยุห์ อ.ปรางค์กู่ อ.ห้วยทับทัน อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.ยางชุมน้อย และ อ.ราษีไศล มีราษฎรที่ประสบภัยภัย จำนวน 1,359 หมู่บ้าน