กรมการข้าวลงพท.หลังพบข้าวสุรินทร์ปลอมปน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวี ศุปตกาญจนากุล ที่ปรึกษากรมการข้าวและเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ได้ลงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง บ.ดงยาง ม. 3 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ของ
เกษตรกรในพื้นที่ ๆ ได้มีการใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข 15 เพื่อปลูกนาปรังในพื้นที่แทนพันธุ์ข้าวปทุมธานี พันธุ์ข้าวสุพรรณ และพันธุ์ข้าวชัยนาท เพื่อขจัดปัญหาการปลอมปนของพันธุ์ข้าวดังกล่าว หลังจากในพื้นที่มีการนำเข้าพันธุ์ข้าวปทุมธานี พันธุ์ข้าวสุพรรณ และพันธุ์ข้าวชัยนาท มาปลูกในช่วงการปลูกข้าวนาปรัง จนทำให้การทำนาปีในรอบต่อไป ซึ่งจะต้องใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และและพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข 15 ปลูก ต้องประสบปัญหากับการปลอมปนอยู่ด้วย ส่งผลให้ ข้าวหอมมะลิของ จ.สุรินทร์ ที่มีชื่อเสียงต้องเสื่อมคุณภาพและไม่ได้ราคา