สุรินทร์ ประกาศ ภัยแล้ง 10 อำเภอแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หลายพื้นในจังหวัดสุรินทร์ มีฝนตกน้อย ประกอบกับ สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น และส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านการเกษตรและสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่ยุติ จังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มอีก 3 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา คือ พื้นที่อำเภอบัวเชด จำนวน 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน อำเภอสนม 7 ตำบล 78 หมู่บ้าน และอำเภอโนนนารายณ์ 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน ส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 10 อำเภอ มี 83 ตำบล 920 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี ศีขรภูมิ จอมพระ ท่าตูม สำโรงทาบ ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ บัวเชด และอำเภอโนนนารายณ์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน