ตม.หยวนคนในญี่ปุ่นลิเบียวีซ่าขาดไป-มาได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผู้กำกับการ ฝ่ายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า เปิดเผย กรณีการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้โดยสารที่เป็นชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ที่จะเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกว่า ในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง มีมาตรการในการเพิ่มบุคลากร และการเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ ให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการทำเอกสารสูญหาย หรือ ชำรุด ก็สามารถใช้หนังสือรับรองจากสถานทูตได้ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น แต่ยังไม่พร้อมที่จะเดินทาง จนทำให้วีซ่าหมดอายุนั้น ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีการอนุโลม โดยไม่มีการเก็บค่าปรับ ซึ่งจากเดิมจะมีการเก็บวันละ 500 บาท จนกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสงบลง และจนกว่าผู้โดยสารจะพร้อมเดินทาง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. จนถึงวันนี้ มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาแล้ว ประมาณ 4,000 - 5,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ยังไม่มีปัญหาเรื่องของเอกสารแต่อย่างใด