อุดรธานีเลือกกกต.ก่อนส่งกกต.กลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เช้าวันนี้ที่ห้อง ซีโอซี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อลงคะแนน โดยรับเลือก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมีกรรมการสรรหา จำนวน 11 องค์กร ประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครอง การศึกษา ทหาร ภาคกฎหมาย สื่อมวลชน และ ภาคเอกชน ลงคะแนน และคัดสรร จาก 54 คน ถูกตัดสิทธิ์ 9 คน ให้เหลือ 15 คน เพื่อส่งให้ กกต.กลาง ได้พิจารณาเหลือ 5 คน เป็น กกต. ประจำจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยจะมีการพิจารณาคัดสรรคนที่เป็นกลางทางการเมืองมากที่สุด