เทปโกเตรียมเดินสายไฟเปิดระบบหล่อเย็น

เทปโกเตรียมเดินสายไฟเปิดระบบหล่อเย็น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าว NHK รายงานล่าสุดว่า ทางบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ หรือ เทปโก จะพยายามติดตั้งสายไฟ
เพื่อเปิดใช้งานระบบหล่อเย็นอีกครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ-ไดอิจิ

โดยทางเทปโก กล่าวว่า จะเริ่มดำเนินการติดตั้งสายไฟในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาการวางสายไฟฟ้า
เข้าสู่โรงไฟฟ้าโดยตรงจากโรงไฟฟ้าใกล้เคียง และหวังว่าจะเปิดใช้ระบบหล่อเย็นได้ด้วยการเชื่อมต่อสายไฟ
ไปยังแผงไฟชั่วคราว เพื่อ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หมายเลข 1 ประสบความล้มเหลวในการทำงาน
เพราะกระแสไฟดับ จากเหตุแผ่นดินไหว และได้รับความเสียหายจากสึนามิ ขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีปัญหา
เกิดจากระบบทำความเย็นล้มเหลว จนส่งผลกระทบต่อเตาปฏิกรณ์ที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงแท่งเชื้อเพลงของเตา
ปฏิกรณ์ทั้ง6 ของโรงไฟฟ้าด้วย เป็นผลให้แท่งเชื้อเพลิงร้อน และ น้ำหล่อเย็นลดลงจนแท่งเชื้อเพลิงผุดขึ้น
สัมผัสอากาศจนเกิดความเสียหายจากการหลอมละลาย

และความสำคัญสูงสุดในขณะนี้ คือการเรียกคืนการทำงานของระบบหล่อเย็น ในขณะที่รังสียังคงรั่วออกมาจาก
โรงไฟฟ้าซึ่งทางบริษัท กล่าวว่าจะพยายามที่จะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด หลังจากการตรวจสอบขั้นตอน
เพื่อที่ให้คนงานได้รับสารกัมมันตรังสีน้อยที่สุด