ญี่ปุ่นเตรียมฉีดน้ำลงบ่อเชื้อเพลิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ล่าสุดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ หมายเลข 1 ยังพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากเตา
ปฏิกรณ์ที่ 3 ทำให้รัฐบาลต้องออกมากล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
และมีโอกาศมากขึ้นที่กลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมานั้น จะหอมเอาสารกัมมันตรังสีขึ้นมาด้วย

โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมและนิวเคลียร์ แนะนำว่า อันดับแรกควรจะเทน้ำเย็นลงไปในบ่อเก็บ
เชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์หมายที่ 3 และ 4 ขณะที่ทางบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก เพาเวอร์ หรือเทปโก้ ได้ร้องขอ
ไปยังหน่วยงานตำรวจนครบาลในกรุงโตเกียว เพื่อจัดเตรียมรถบรรทุกฉีดน้ำแรงดันสูง 1 คันมาไว้ยังโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟูกุชิมะ เพื่อที่จะฉีดแรงดันสูงเข้าไปยังบ่อเก็บเชื้อเพลิง โดยคาดว่ารถบรรทุกจะมาถึงที่สถานีไฟฟ้าฟุกุชิมะ
ช่วงเช้าวันนี้(ตามเวลาท้องถิ่น)