ฝ่ายค้านเริ่มอภิปรายICTอัดไทยช้ากว่าลาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ว่าที่ผ่านมา รัฐเปิดให้ประมูลสัญญาณ
คลื่นความถี่ในระบบ 3G แบบไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ล่าช้า กับประเทศลาว เสียผลประโยชน์กว่า 60,000 ล้านบาท ตัดโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้ง มีบุคคล 3 กลุ่ม ที่จ้องจะได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล จากการประมูลสัญญาณ 3G ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีไอซีที และ กสท และ ทรู รวมทั้ง บริษัท กสท ได้ทำผิดกฎหมาย ด้วยการยกเลิกสัญญากับบริษัทฮัทช์ กระทรวงไอซีที มีการปกปิดสมยอมให้ทรู ใช้สัญญาณ 3G ทั้งๆ ที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาคัดค้านเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นายสุรพงษ์ ระบุอีกว่า คณะกรรมการกิจการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มอบคลื่นให้ ทรู ตั้งบริษัทขายบริการระบบ 3G ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการผูกขาด