WHOเตือนปชช.อย่าตื่นการแพร่กระจายรังสี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไมเคิล โอเลียรี ผู้แทนขององค์การอนามัยโลกในจีน ได้ออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสี ไปยังประเทศต่างๆ ว่า "องค์การอนามัยโลก อยากจะยืนยันกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ และ
มหาชน ให้มั่นใจว่า ไม่มีหลักฐานการแพร่กระจายอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับสากลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว"

นอกจากนี้ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ได้เผยว่า WHO กำลังหารือร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น และ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ ไอเออีเอ ในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การระเบิดของเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ จะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ และข่าวการแพร่กระจายทั้งหมดเป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้น