โสภณยันโครงการรถไฟฟ้า ทำตามกฎหมาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุถึงการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการรถไฟฟ้าว่า ตนมีการเพิ่มกรอบวงเงินจริง แต่รัฐมนตรีคนก่อน ก็เพิ่มกรอบวงเงินนี้ไปเช่นกัน ซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท เมื่อตนมารับตำแหน่ง ก็รับผิดชอบ แต่มีการขึ้นราคาต่อหน่วยเพียง 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลง โครงการต่างๆ ในกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจซ้ำอีก รวมถึงคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มีการเสนอความเห็นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ในเรื่องนี้เช่นกัน และนายกรัฐมนตรียังสงสัยในบางประเด็น จึงแจ้งให้อัยการสูงสุด ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้อัยการมีความเห็นว่า สามารถทำได้ ซึ่งกรณีนี้ ก็มีการระบุว่า มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทซิโน-ไทย นั้น เป็นการพูดเอาสนุกเท่านั้น เนื่องจากมีการทำสัญญามาก่อนหน้านี้

ขณะที่ นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้เปิดการอภิปรายก็ได้ระบุว่า รัฐมนตรีตอบไม่ตรงประเด็น และขณะนี้บรรยากาศในรัฐสภา อยู่ระหว่างการอภิปรายของ นายสุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย