ปชช.รัศมี30-60กม.จากโรงไฟฟ้าไม่อันตราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เผยว่า ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตรัศมีกิโลเมตรที่ 30-60 จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่กำลังมีปัญหาการระเบิดของเตาปฏิกรณ์ จะไม่มีได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสี
อย่างแน่นอน เพราะในรัศมีดังกล่าว ไม่มีความรุนแรงของกัมมันตภาพรังสี ในระดับที่เพียงพอต่อมนุษย์