อย.เผยเข้มนำเข้าอาหารญี่ปุ่นกันปนเปื้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีการประกาศเตือนสารกัมมันตภาพรังสี ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการ นำเข้าอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ให้ชะลอการนำเข้าในขณะนี้ โดยมี น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า หลังจากที่อาหารจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำเข้าผ่านด่านอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. เจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งปนเปื้อน โดยอาหารเข้าข่ายที่จะมีสารปนเปื้อน ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ นม และ ปลา เป็นต้น ซึ่งหากพบว่า มีการปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะอายัดและทำลาย หรือ ส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป แต่ยืนยันว่า ในขณะนี้ยังไม่มีการระงับการนำเข้า หรือ อายัดสินค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ทางผู้ประกอบการมีท่าทีที่ดี และยินดีที่จะให้ความร่วมมือ